DMÖ: Son 51 yılda yaklaşık 12 bin iklim felaketi 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) tarafından 22 Mayıs’ta yayımlanan raporda aşırı hava, iklim ve su kaynaklı olayların 1970 ile 2021 arasında bildirilen 11 bin 778 afete neden olduğu, afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4.3 trilyon ABD doları tutarında ekonomik kayıp yaşandığı belirtildi. Ekonomik kayıpları artıran doğa olaylarının çoğunun ise “fırtına” kategorisinde yer aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı İsviçre merkezli Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), erken uyarı hizmetlerinin 2027’nin sonuna kadar herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla 22 Mayıs’ta başlayan Dünya Meteoroloji Kongresi için yeni raporunu yayımladı.

“AFETLER NEDENİYLE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”DMÖ’nün en üst karar alma organı olan ve 4 yılda bir düzenlenen kongre için yayımlanan rapora göre aşırı hava, iklim ve su kaynaklı olaylar 1970 ile 2021 arasında bildirilen 11 bin 778 afete neden oldu. Afetler nedeniyle 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti ve 4.3 trilyon ABD doları tutarında ekonomik kayıp yaşandı. Ekonomik kayıplarda artış gözlemlenirken, gelişmiş erken uyarı sistemleri ve koordineli afet yönetimi son 50 yılda insan kayıplarının azalmasında rol oynadı.”EN FAZLA EKONOMİK KAYBA FIRTINA NEDEN OLDU”2020 ve 2021’de afetler nedeniyle toplamda 22 bin 608 ölüm raporlandı. Buna göre, önceki 10 yıllık ortalamaya kıyasla felaketlere bağlı ölüm oranında daha fazla düşüş olduğuna işaret edildi. Dünya çapında bildirilen ölümlerin yüzde 90’dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi. En az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri ekonomilerinin büyüklüğüne kıyasla orantısız yüksek maliyete maruz kaldı. Ekonomik kayıpları artıran doğa olaylarının çoğunun ise “fırtına” kategorisinde yer aldığı bildirildi.”AFRİKA’DA ÖLÜMLERİN YÜZDE 95’İ KURAKLIK NEDENİYLE”Raporda yer alan bölgesel dağılıma göre Afrika’da 1970-2021 arasında hava, iklim ve su kaynaklı aşırı doğa olaylarına bağlı 1839 felaket rapor edildi. Felaketler 733 bin 585 ölüme ve 43 milyar ABD doları ekonomik kayba yol açtı. Bildirilen ölümlerin yüzde 95’i kuraklık nedeniyle meydana geldi. 2.1 milyar dolar ile Afrika’da en fazla ekonomik kayba neden olan felaket Mart 2019’daki Idai Tropik Kasırgası oldu.”ASYA’DA EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI BANGLADEŞ’TE”Asya’da 3 bin 612 felaket, 984 bin 263 ölüm ve 1.4 trilyon dolar ekonomik kayıp yaşandı. Son 51 yılda dünya çapında bildirilen tüm ölümlerin yüzde 47’si Asya’da meydana geldi ve tropikal siklonlar bildirilen ölümlerin önde gelen nedeni oldu. 2008’deki Nargis Tropikal Kasırgası 138 bin 366 kişinin ölümüne neden oldu.  Bangladeş ise 281 felakete bağlı 520 bin 758 ölümle Asya’da en yüksek ölüm oranına sahip ülke olarak raporlandı.”SADECE ABD’DE 1.7 TRİLYON DOLAR EKONOMİK KAYIP”Güney Amerika’da 943 felaket meydana geldi ve bunların yüzde 61’ini sel felaketleri oluşturdu. Buna bağlı olarak 58 bin 484 ölüm ve 115.2 milyar dolar ekonomik kayıp meydana geldi.Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler’de 2 bin 107 felaket, 77 bin 454 ölüm ve 2 trilyon dolar ekonomik kayıp kaydedildi. Son 51 yılda bölge, dünya çapında bildirilen ekonomik kayıpların yüzde 46’sını oluşturdu. Yalnızca ABD’de 51 yıl içinde dünya çapındaki ekonomik kayıpların yüzde 39’unu oluşturan 1.7 trilyon ABD doları tutarında zarar raporlandı. Bildirilen ekonomik kayıpların çoğu, fırtınayla ilgili felaketlere ve daha spesifik olarak tropikal siklonlara bağlandı.Güney-Batı Pasifik’te 1493 felaket rapor edildi. Felaketler, 66 bin 951 ölüme ve 185.8 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı. Tropikal siklonlar önde gelen ölüm nedeni olarak raporlandı.”AVRUPA’DA AŞIRI SICAKLIKLAR ÖLÜMLERİN ÖNDE GELEN NEDENİ”

Avrupa’da ise 166 bin 492 ölüme ve 562 milyar dolar ekonomik kayba neden olan 1784 felaket meydana geldi. Son 51 yılda dünya çapında felakete bağlı bildirilen ölümlerin yüzde 8’i Avrupa’da meydana geldi. Aşırı sıcaklıklar bildirilen ölümlerin önde gelen nedeni, seller ise ekonomik kayıpların önde gelen nedeni olarak raporlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir