Türk Ticaret Kanunu’nda İlk Adım İş “Adamı” Yerine İş “İnsanı”

Türk Ticaret Kanunun’da 66 kez ‘insan’ kavramına karşılık gelmek üzere ‘adam’ kelimesi tercih edildiği için Dr. Bora Çınar Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Talep değerlendirmeye alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Sevda Bora Çınar, kanun dili ve hukuk uygulaması bakımından kadına yönelik ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için hazırladığı makalede, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) 66 kez ‘adam’ kelimesi kullanıldığına dikkat çekti.

Dr. Bora Çınar’ın “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Işığında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Cinsiyetçi İfadelerin Değiştirilmesi Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makale, İstanbul Üniversitesi’nin İstanbul Hukuk Mecmuası adlı dergisinde yayımlandı.

Bora Çınar, ayrımcılığın dilde başladığına vurgu yaptı. Cinsiyetçilik taşıyan ifadelerin değiştirilmesi yerine kadın- erkek eşitliğini koruyan ve güçlendiren düzenlemeler getirilmesinin gerektiğine dikkat çekti.

Türk hukuk mevzuatı genel olarak incelendiğinde cinsiyetçi ifadelerin sıklıkla yer aldığının görüldüğünü belirten Dr. Bora Çınar, “Bu konuda yapılması gereken ivedi olarak bir hukuk komisyonu oluşturulması ve benzer şekilde içerisinde cinsiyetçi söylem barındıran tüm mevzuatın kapsayıcı bir dil çerçevesinde yeniden ele alınmasıdır” dedi.

Dr. Bora Çınar makalesinde TTK’daki cinsiyetçi ifadeleri listeledi.

Dr. Bora Çınar ‘TTK’da toplamda 66 kez ‘insan’, ‘kişi’, ‘çalışan’ gibi kavramlara karşılık gelmek üzere ‘adam’ kelimesi tercih edilmiştir.’ ifadesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı öneriyi dikkate alacak.

Dr. Bora Çınar, ‘Adalet Bakanlığı Özel Hukuk Bürosu tarafından mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerimizin, yapılacak mevzuat hazırlıkları kapsamında değerlendirilmek üzere not edildiği bilgisi verilmiştir. Erkek olmaya referans veren ‘adam’ gibi ifadelerin açıkça TTK düzenlemelerinde yer alması ve kritik alanlarda görev alan kişilerden ‘iş adamı’ gibi hareket etmesinin beklenmesi, bu alanlarda görev alan kadınlar kadar erkekler açısından da rahatsızlık kaynağı olmuştur. Öyle ki iş insanlarından oluşan çeşitli organizasyonlar tarafından da gündeme getirilen bu rahatsızlık neticesinde örneğin başlangıçta adı ‘Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)’ olan dernek, adındaki ‘iş adamları’ ifadesini ‘iş insanları’ olarak değiştirmiştir’ dedi.

Kadının, her alanda kadın olarak nitelendirilmesi için adım atan Dr. Bora Çınar, ‘Zihniyet dönüşümü için kelimelerin gücü göz ardı edilmemelidir. ‘ dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx