“Her fabrika bir kaledir” sözünün önemini gördük

Nadir Küpeli / Eskişehir OSB Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastla­nır bir destanla kurulan ve bu­gün 100 yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu ya­na vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte, muasır medeniyeti yakalamış, modern ve büyük Türkiye ide­ali yolunda hedeflerini gerçek­leştirmeye devam etmektedir. Bir asırlık maziye sahip Cum­huriyet rejiminin, Türkiye’nin gelişip büyümesinde, özellik­le ekonomik bakımdan gelişi­minde önemli kazanımlar sağ­lanmıştır.

Kalkınmayı öngören bir dehanın izinden yürüyoruz

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün geleceği görebilmesi, Cumhuriyetinin kuruluş aşa­masından sonraki 15 yıllık kısa bir sürede kurduğu çok sayıda sanayi kuruluşu, fabrikalar, ku­rum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla kalkınmasına, iktisadi ve sınai bağımsızlığın sağlanma­sında, ekonominin sağlam te­meller üzerine oturmasına ne­den olmuştur. Cumhuriyetimi­zin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde, Ulu Önderi­miz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözü­nün önemini bir kere daha görü­yor ve yaşıyoruz.

Kurulduğunda 1 milyon met­rekare büyüklüğe sahip olan Es­kişehir Organize Sanayi Bölge­si, aradan geçen 54 yılda, Ana­dolu’nun bozkırında 34 milyon metrekare büyüklüğü ile dev bir sanayi üssü meydana getirerek, sayıları bine yaklaşmakta olan her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin en büyük OSB’le­rinden biri olarak bölgemize ye­ni yatırım alanları kazandırma konusundaki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu­nu belirtmek isteriz ki Türkiye geneline baktığımızda yatırım maliyetleri en düşük, en modern ve altyapısı en gelişmiş OSB’ler­den biri olmamız nedeniyle baş­ta yurt dışından olmak üzere ül­kemizin çeşitli kentlerinden ye­ni yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Hızla artan bu yatırımcı talebini karşılayabil­mek için çok uzun süredir çalış­tığımız üç ayrı rezerv alanımızın kamulaştırma işlemlerini bü­yük ölçüde tamamlamış durum­dayız. Böylece Eskişehir OSB’de Cumhuriyetimizin ikinci as­rının ilk yıllarında gelebilecek tüm büyük ölçekli veya sektörel kapsamlı her türlü boyuttaki ya­tırım yeri talepleri sorunsuz bir şekilde karşılanarak, yatırım­cılara en yüksek standartlar ve kalitede alt yapı hizmeti kesin­tisiz sağlanmış olacak. Yaptığı­mız çalışmalarla Cumhuriye­timizin ikinci yüzyılının ilk 20 yıllık döneminde yani 2040’lı yıllara kadar olan dönemde Es­kişehir’e gelmek isteyen tüm yeni yatırımlar için sanayi alanları şimdiden hazırlanmış durumda.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx